Škola a školka

Škola a školka

Příspěvková organizace obce:

Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 250 63 Veleň,

IČO: 71004530,

ředitelka Mgr. Věra Kouřilová

Odkaz na webové stránky ZŠ a MŠ Veleň:

http://www.zsvelen.cz/

S dotazy a návrhy ohledně provozu MŠ a ZŠ Veleň

se mohou obracet

rodiče i zaměstnanci školy a školky na obecní úřad

nebo na člena Školské rady ZŠ a MŠ Veleň za zřizovatele:

Kontakt:

Lukáš Kohut (člen Školské rady za obec)

LukasKohut@email.cz

PŘÍSTAVBA MŠ VELEŇ OTEVŘENA

https://www.velen.cz/zivot-v-obci/aktuality/novy-tobogan-v-ms-velen 

https://www.velen.cz/zivot-v-obci/aktuality/jdeme-do-finale-s-pristavbou-ms-velen

 

NOVÁ ŠKOLA VELEŇ OTEVŘENA

https://www.velen.cz/zivot-v-obci/aktuality/stavime-novou-skolu-stav-29-ledna-2018

https://www.velen.cz/zivot-v-obci/aktuality/stavime-novou-skolu-stav-20-brezna-2018

https://www.velen.cz/zivot-v-obci/aktuality/stavba-nove-skoly-srpen-2018

https://www.velen.cz/zivot-v-obci/aktuality/stavba-nove-skoly-2162018

https://www.velen.cz/zivot-v-obci/aktuality/stavime-novou-skolu-stav-zari-2018

https://www.velen.cz/zivot-v-obci/aktuality/stavba-nove-skoly-stav-11-listopadu-2018

https://www.velen.cz/zivot-v-obci/aktuality/stehovani-do-nove-skoly-akce-kulovy-blesk-2612019

https://www.velen.cz/zivot-v-obci/aktuality/slavnostni-otevreni-nove-skoly-ve-veleni-1-kvetna-2019

STAVÍME NOVOU ŠKOLU

Dne 3. dubna 2017 nám bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí 70 % dotace na výstavbu nové budovy ZŠ Veleň v rámci podprogramu 298213 Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst (Ministerstvo financí ČR).

Naši žádost na uvedený grant jsme sepsali a podali v r. 2016 a  věříme, že tato dobrá zpráva potěšila všechny děti, rodiče i paní učitelky. Vyřešíme tímto projektem problém absence 2. stupně ZŠ ve Veleni a zároveň nedostatečnou kapacitu 1. stupně. ˇ

Je před námi ještě cesta dlouhá a náročná, pokud ale vše půjde dle našich plánů, mohli by již brzy "vycházející" páťáci nastoupit do 6. třídy doma ve Veleni.

Stavba nové školy zdárně pokračovala i v zimních měsících, hlavně zatím díky příznivému počasí.
  Hned po zahájení výstavby na podzim nás zdrželi archeologové svým výzkumem, ale ten je již téměř dokončen a věříme, že se podaří tento skluz dohnat. Na podzim 2018 bychom rádi otevřeli 6. ročník ZŠ ve Veleni a proto v současné době jednáme s příslušnými úřady o alternativních možnostech výuky 6. třídy pro případ, že se nepodaří budova s učebnami  „dokolaudovat“ do 1. září.
    S tímto souvisí i navýšení kapacity naší mateřské školy, to je závislé na výše uvedeném přesunu části školy do nových prostor. Uvolní se nám přízemí současné „staré“ budovy školy a budeme moci otevřít další třídu MŠ. Zatím je po dohodě s paní ředitelkou a pí. učitelkami naše představa taková, že ve staré budově školy by se učili žáci 1. a 2. třídy a v přízemí bychom otevřeli třídu MŠ pro předškoláky.

FOTKY ZE STAVBY:

Stav 16. srpna 2018

HRUBÁ STAVBA duben 2018

HRUBÁ STAVBA

ZÁKLADOVÁ DESKA

BETONOVÁNÍ ZÁKLADŮ

VÝKOPOVÉ PRÁCE

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

VIZUALIZACE

NOVÁ ŠKOLA BUDE

 

REKONSTRUKCE MŠ VELEŇ v r. 2013

Rekonstrukce a rozšíření školky v době letních prázdnin byly pro nás adrenalinovou záležitostí,

protože ve výběrovém řízení na dodavatele stavby zvítězila s nejnižší nabídkou firma,

která po vyhodnocení VŘ s obcí nespolupracovala. Tato firma i přes naše opakované žádosti,

aby zahájila urychleně stavbu, se na naši školku nepřijela ani podívat.

Až po uplynutí všech zákonných lhůt, které jsme museli dodržet,

a po opakovaných výzvách vůči této firmě, jsme mohli teprve vyzvat firmu DKK Liberec.

Tato se umístila ve VŘ na druhém místě.

Smlouva na rekonstrukci školky tak mohla být podepsána až v závěru června.

Jaký kvapík nás i všechny další zúčastněné čekal, to si dovede představit pouze ten, kdo ho s námi v létě „tančil“.          

Na celou přestavbu MŠ jsme měli prakticky necelých 8 týdnů prázdnin. Velký dík proto patří firmě p. Josefa Prince, jakožto subdodavatele stavby. Bez něho bychom školku určitě dokončenou neměli. Ze skutečnosti, že si dnes ve veleňské školce hraje resp. je přijato 50 dětí, máme velkou radost. Nebyly to tedy tak „ztracené“ prázdniny...
 

http://www.ropstrednicechy.cz/news.php?id=76da7764-5c14-11e3-b6f4-5254003d369b&language=cs&preview=true

Všem, kteří přispěli k úspěšně dokončené rekonstrukci MŠ děkujeme.

Na fotodokumentaci z nové školky se můžete podívat ZDE

REKONSTRUKCE ZŠ VELEŇ

Postupná rekonstrukce ZŠ Veleň byla zahájena v letních měsících r. 2014.

V současné době jsou dokončeny stavební úpravy v prostorách bývalého bytu,

kde vznikla nová učebna, dále byla vybudována nová výdejna jídel

a sborovna v mezipatře.

Škola prošla během prázdnin v r. 2015 další etapou rekonstrukce, získala novou fasádu a střechu, děti přivítaly také nové šatny a vstup do budovy.

Fotky ze zahájení školního roku si můžete prohlédnout ZDE

Vloženo Název Soubor
10.01.2024

Protokol o veřejnoprávní kontrole ZŠ a MŠ Veleň do 30.6.2023 .

protokol_o_verejnopravni_kontrole_zs_a_ms_velen_do_30.6.2023_..pdf (273,9 kB) » Stáhnout
29.12.2023

Kalkulace obědů

podepsana_kalkulace_obedu.pdf (20,1 kB) » Stáhnout
29.12.2023

Výkaz zisku a ztráty 2

3.q_2023_vykaz_zisku_a_ztraty.pdf (166,9 kB) » Stáhnout
29.12.2023

Rozvaha 2

3.q_2023_rozvaha.pdf (181,1 kB) » Stáhnout
29.12.2023

Výkaz zisku a ztráty 2023

2.q_2023_vykaz_zisku_a_ztraty_podpisy.pdf (315,1 kB) » Stáhnout
29.12.2023

Rozvaha 2023

2.q_2023_rozvaha_podpisy.pdf (437,8 kB) » Stáhnout
29.12.2023

Výkaz 1

2.q_2023_priloha_c.5_podpisy.pdf (742,3 kB) » Stáhnout
28.03.2023

Audit 2022 - dopis zřizovateli

zs_a_ms_velen_dopis_zrizovateli_2022.pdf (150,3 kB) » Stáhnout
28.03.2023

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Z AUDITU ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

1_250_zprava_2022_zs_a_ms_velen.pdf (255,1 kB) » Stáhnout
28.03.2023

Protokol o veřejnoprávní kontrole ZŠ a MŠ Veleň do 30. 6. 2022

dopl_protokol_o_verejnopravni_kontrole_zs_a_ms_velen_do_30_6_2022_upr.pdf (272,5 kB) » Stáhnout
19.10.2013

Projekt nový stav2

05_pudorys_2.np_navrhovany_stav.pdf (216,7 kB) » Stáhnout
19.10.2013

Projekt nový stav

04_pudorys_2.np_stavajici_stav_a_bourani.pdf (234,9 kB) » Stáhnout
19.10.2013

Projekt ZŠ

03_pudorys_1.np_navrhovany_stav.pdf (245,3 kB) » Stáhnout
19.10.2013

Projekt rekonstrukce ZŠ Veleň

02_pudorys_1.np_stavajici_stav_a_bourani.pdf (380,6 kB) » Stáhnout