Pražský okruh SOKP 520

Pražský okruh SOKP 520

Starostové pro okruhPočet souborů: 0

Nedej sePočet souborů: 0

Petice:

Petice za rozumné řešené okruhu kolem Prahy. Podepsat petici mohou občané na Obecním úřadě Veleň.

Text a podpisové archy lze stáhnout zde:

http://www.rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2018/05/Petice-za-rozumné-řešení-okruhu.pdf

Aktuální článek:

http://www.ctidoma.cz/politika/2018-06-13-projekt-prazskeho-okruhu-je-paskvil-jde-na-ruku-spekulantum-s-pozemky-kamaradum

Plán transevropské dálnice 5 km od Pražského hradu neodpovídá potřebám rozvoje moderní evropské metropole

http://www.rozumnadoprava.cz/petice-za-rozumne-reseni-okruhu-kolem-prahy/

Dne 6.11. 2017 jsme byli jako zástupci Obce Veleň pozváni ze strany firmy PRAGOPROJEKT, a.s. a ŘSD na Projednání zpracovávané aktualizace studie stavby Pražského okruhu - SOKP 520.

Kromě přítomných starostů a místostarostů obcí (Veleň, Radonice, Přezletice, Podolánka, MČ Čakovice, Horní Počernice aj.) v jejichž katastru se stavba nachází, se zúčastnili i zástupci projektové firmy PRAGOPROJEKT, a.s. a APIS s.r.o, dále zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a ministerstva dopravy.

Studie je zatím v rozpracované podobě a bude sloužit po dopracování jako podklad pro budoucí proces EIA.

Obec Veleň dlouhodobě a zásadně nesouhlasí s variantou SOKP (stavba Březiněves – Satalice) vedoucí katastrálním územím Veleně a Mírovic. Tento nesouhlas jsme vyjádřili na jednání dne 6.11.2017 i poté ve vyjádření, o které jsme byli požádáni a  které přikládáme níže.

Stanovisko, připomínky a požadavky Obec Veleň zaslala na základě výzvy firmy PRAGOPROJEKT, a.s. a ŘSD ČR příslušným institucím (viz dokumenty ke stažení) . 

Jsme přesvědčeni, že trasa okruhu, která se těsně přibližuje současné obytné zástavbě v Mírovicích (v Miškovicích je trasa SOKP vedena přes údolí pomocí přemostění, které bude těsně přiléhat obytné zástavbě v Miškovicích) je naprosto nevhodná.

Argument, že projekt SOKP je lokálním Pražským silničním okruhem je také naprosto zavádějící,  protože napojením SOKP 520 na dálnice a rychlostní komunikace v okolí Prahy se stane tento okruh jejich součástí. Navázáním na celoevropskou dálniční síť se pak stane i součástí transevropské dálniční sítě TEN-T (ta začíná na severu Německa a končí v Istanbulu).

Odkaz ke stažení na situaci, podélné profily hlavní trasy a vzorové příčné řezy předložené obci Veleň ze strany  PRAGOPROJEKTu, a.s. a ŘSD ČR :

https://www.ulozto.cz/!EDynZdu5tbkN/sokp-520-zip

Vzhledem k situaci, kdy se nám v obci Veleň – Mírovice sešly 2 resp. 3 zásadní projekty státu (ve veřejném zájmu) tj. dálniční okruh a vysokorychlostní trať, která má protínat naši dvojobec středem (a dokonce bude mít za následek zbourání naší základní školy), jsme povinni přistupovat k problému mimořádně zodpovědně a důsledně.

Oba projekty státu ve veřejném zájmu (spolu s již schváleným projektem Penty vč. EIA – letecký koridor) by totiž zničily naši obec a proměnily ji navždy tak, že už to nebude místo k žití.

Na náš argument, že kromě dálničního okruhu nám do obce byla státem umístěna ještě vysokorychlostní trať a je třeba tedy zohlednit v EIA i tuto VRT, nám bylo sděleno, že hygienické limity (hlukové, emisní, prachové) budou počítány pouze na dálniční okruh, protože „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

Chápeme veřejný zájem i nutnost řešení dopravy kolem Prahy, my jakožto zástupci občanů ale máme své povinnosti vůči lidem v našich obcích. Ti totiž důsledky ponesou každý den i noc, do konce života, po generace. A navždy to jejich životy, zdraví, obec i krajinu změní k nepoznání a to k výrazně horšímu.

V případě, že bez ohledu na náš zásadní nesouhlas, dojde k realizaci projektu SOKP 520 v katastru naší obce, budeme požadovat technická řešení, která eliminují dopady (tunel, hlukové bariéry, zapuštění do terénu, vedení 6ti proudé dálnice zčásti v tubusu – původně měla být 4proudová – nyní to bude znamenat 100 000 vozidel denně). Bohužel nám bylo sděleno, že při realizaci okruhu bude nejdůležitější ekonomické hledisko tj. aby byla stavba co nejlevnější. Ekonomické zájmy ale nemohou a nesmí převážit nad kvalitou životů a zdravím občanů našich obcí. Jestliže je možné, aby v Rakousku, Německu či Itálii projektoval a realizoval stát dopravní stavby s nejvyšší ohleduplností ke krajině, životnímu prostředí i občanům, kteří byli „odsouzeni“ v zájmu ostatních žít v sousedství těchto staveb, pak pevně věříme, že je tohoto schopna i Česká republika, ŘSD a další zúčastnění i zodpovědní.

Za podporu, pomoc a náměty možných požadavků ze strany občanů Veleně a Mírovic předem děkujeme.

Nebyly nalezeny žádné fotogalerie.