Památky

Památky na území obce

Ačkoliv ve Veleni je historicky doložena existence minimálně jedné nebo spíše několika tvrzí, do dnešních dob se nedochovaly žádné významnější památky. Z hlavní tvrze zůstal pouze ve sklepě bývalého domu č. 33 vchod do tajné chodby, dnes zasypané a zazděné. V obci nebýval ani kostel či fara, obec byla přifařena do Třeboradic a Sluh.

Další fotografie