Seznam ulic

Seznam ulic

Mírovice

 

Fr.Pokorného

Na Návsi

U Lípy

Ulička

Na Kopečku

Pražská

Třeboradická

Polní

Luční

Samota

Ke Křížku

V Borovičkách

Slunečná

Krátká

Duhová

Sněžná

U Skalky

Okružní

 

 

Veleň

 

Hlavní

Ke Mlýnu

Kostelecká

Ke Hřišti

Na Růžku

U Kovárny

Samota

V Uličce

K Cihelně

Na Potoce

Školní

V Zahradě

Příčná

Dlouhá

Spojovací

U Sluh

Sportovní

Na Zádole

K Remízku

U Větrolamu

U Studánky

Na Kocandě

Větrná

V Podhájí

U Rybníka

 Klikatá

 V zahrádkářské kolonii se přidělují pouze čísla evidenční – bez názvu ulice.