EIA SOKP 520 - Posuzování vlivů na životní prostředí - Informace o dokumentaci vlivů záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ na životní prostředí

EIA SOKP 520 - Posuzování vlivů na životní prostředí - Informace o dokumentaci vlivů záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ na životní prostředí

 

https://www.velen.cz/zivot-v-obci/aktuality/eia-sokp-520-posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-informace-o-dokumentaci-vlivu-zameru-d0-stavba-520-brezineves-satalice-na-zivotni-prostredi

Vloženo Název Soubor
16.11.2023

EIA SOKP 520 - Posuzování vlivů na životní prostředí - Informace o dokumentaci vlivů záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ na životní prostředí

priloha_1272672913_0_rozeslani_dokumentace_eia_d0_520_3.pdf (222,2 kB) » Stáhnout