Formuláře

Formuláře

Obecní úřad Veleň nepoužívá formuláře v elektronické podobě Běžné formuláře lze získat v kanceláři OÚ na adrese: Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, 250 63 Veleň

Formuláře dostupné na OÚ Veleň:

Kácení dřevin - Termín kácení dřevin je vždy od 1.11. do 31.3. Povolení kácení podléhají dřeviny o obvodu kmene větším než 80cm ve výšce 130 cm nad terénem nebo keře zabírající plochu větší než 40m2. U stromů s menším obvodem stačí v případě fyzické osoby pouze oznámení o kácení dřeviny, není potřeba žádat o povolení. Právnické osoby žádají o povolení vždy. Je-li pozemek, na kterém roste strom určený ke kácení, ve vlastnictví většího počtu osob, je nutné, v žádosti i v oznámení, doložit souhlas všech vlastníků. V případě, že o kácení žádá nebo oznamuje pouze nájemce pozemku, je nutný souhlas vlastníka popř. vlastníků. K žádosti i k oznámení je nutné doložit situační nákres, doklad o vlastnictví pozemku, popř. fotodokumentaci.

Vyřízení žádosti o povolení kácení může v případě nedodání všech potřebných informací trvat i déle než 30 dnů, proto je třeba podat žádost nejlépe do konce měsíce ledna.

 • Přihlášení k trvalému pobytu
  Formulář dostupný na OÚ Veleň
 • Přidělení čísla popisného
  číslo popisné (smaltovanou tabulku) dostane občan automaticky za poplatek ve chvíli kdy zkolauduje RD a obecní úřad mu přidělí rozhodnutím číslo popisné

Formuláře na internetu: FORM.CZ

Formuláře dostupné na místně příslušném úřadě: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

 • žádost o vydání občanského průkazu
 • žádost o vydání řidičského průkazu
 • žádost o vydání pasu

Formuláře ke stažení na portále MVČR

 • Občanské průkazy
 • Cestovní doklady
 • Cizinci (Foreign Nationals)
 • Důchody a výsluhy MV
 • Evidence obyvatel
 • Odškodnění obětí okupace
 • Rodná čísla
 • Úřady samospráv
 • Zbraně a střelivo
 • Lustrace
 • Pro krajské a obecní úřady
 • Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Formuláře ke stažení na portále Státní správa

 

Formuláře Ministerstva vnitra a Policie ČR

 • Vzory formulářů Ministerstva vnitra - Občanský průkaz, cestovní doklad, přihlašovací lístek, zbrojní průkaz, povolení pobytu, přidělení rodného čísla, lustrační osvědčení...
 • Záznam o dopravní nehodě - Dokumentace průběhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody. Formulář ze serveru www.aba.cz (PDF, 68 kB)

Tiskopisy Ministerstva financí

 • Daňové tiskopisy - Databáze aktuálních daňových tiskopisů České daňové správy.

Formuláře České správy sociálního zabezpečení

Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí

Formuláře Ministerstva spravedlnosti

Formuláře Ministerstva průmyslu a obchodu

 • Jednotný registrační formulář - Informace Ministerstva průmyslu a obchodu k jednotným registračním formulářům podávaným na "Centrálních registračních místech", zřízených na obecních živnostenských úřadech. Na "Centrálním registračních místě" může fyzická i právnická osoba ohlásit živnost, podat žádost o koncesi, učinit oznámení vůči finančními úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, úřadu práce.

Formuláře Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Formuláře Všeobecné zdravotní pojišťovny

WHISTLEBLOWING

ke stažení na úřední desce ZDE