Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzimní úklid - kontejnery ve Veleni a v Mírovicích

Milí veleňáci a mírováci,

od dnešního rána tj. 4.11. 2022 postupně rozvážíme po naší obci kontejnery na zeleň, suť, dřevo a komunální odpad aj. Prosíme všechny o trpělivost a zodpovědnost, rozváží se cca 25 kontejnerů a není v našich silách rozmístit všechny v jeden okamžik. Kontejnery jsou označeny - co kam můžete házet. Nikdo nemusí mít obavu, naplněné kontejnery budeme v sobotu vyměňovat za prázdné, měníme je již i v průběhu dneška. Už nyní je však vysypána např. v kontejneru na zeleň -  suť apod., proto Vám žádáme (a předem děkujeme) za ohleduplnost a disciplínu :-).

Info:

Sběrný dvůr Veleň bude z důvodu rozvezení kontejnerů - v pátek a v sobotu uzavřen !

Otevřen bude opět ve středu 9.11.

Vážení občané,

upozorňujeme, že první vývoz BIO popelnice 2022 bude v pátek 8.4.2022. Do té doby si prosím kupte samolepku v hodnotě 1500 Kč, jinak vraťte vymytou popelnicovou (hnědou) nádobu na obecní úřad.

Děkujeme.
 

 


Obecně závazné vyhlášky obce upravující nakládání s odpady:


 

OBEC JE SMLUVNÍM PARTNEREM SPOLEČNOSTI A.S.A. Praha

zajišťuje svoz komunálního odpadu, tříděného odpadu a nebezpečného odpadu