Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Vývoz BIO odpadu 2021: 

první vývoz BIO odpadu se koná v pátek 9.4.2021, další vývozy vždy v sudý týden v pátek (1x14 dní), poslední vývoz je 19.11.2021

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidelný vývoz bio popelnic se koná vždy v pátek (každý SUDÝ TÝDEN).

Např. 17.4. 2020 (tj. 16. týden v roce) a dále pravidelně po čtrnácti dnech...



 

 


Obecně závazné vyhlášky obce upravující nakládání s odpady:


SBĚRNÝ DVŮR VELEŇ

Hlavní 160, Veleň
250 63 pošta Mratím

Provozní doba
BŘEZEN - LISTOPAD
pátek: 15.00 - 17.00 hod.
sobota: 9.00 - 11.00 hod.

SBĚRNÝ DVŮR MIROVICE

Provozní doba
BŘEZEN - LISTOPAD
sobota: 10.00 - 12.00 hod.

OBEC JE SMLUVNÍM PARTNEREM SPOLEČNOSTI A.S.A. Praha

zajišťuje svoz komunálního odpadu, tříděného odpadu a nebezpečného odpadu