Nakládání s odpady

Nakládání s odpady


 

Poplatky na rok 2018 naleznete na úřední desce

 


SBĚRNÝ DVŮR VELEŇ A MÍROVICE


Otevřeno od 29. března 2019

Veleň

provozní doba:              středa             16.00 hod. – 17.00 hod.

                                   pátek              13.00 hod. – 17.00 hod.

                                   sobota             09.00 hod. – 11.00 hod.

Otevřeno od 6. dubna 2019

Mírovice

provozní doba:               sobota             10.00 hod. – 12.00 hod.

 

Ceník služeb:

 

každé kolečko (malý vozík) tráva      5,- Kč

velký vozík (dvoukolák)     tráva                     10,- Kč

kolečko suť – max. 2 kolečka za den              30,- Kč/1 kolečko

pytel s textilem, apod.                                       20,- Kč

koberec + PVC do hmotnosti 30kg                 30,- Kč

pneumatika od osob.automobilu – max.2 ks    30,- Kč/1 ks

pneumatika velká – max.1 ks                          60,- Kč

nábytek 1 ks    (posoudí obsluha)                   20,- Kč - 50 Kč

malé okno                                                              40,- Kč

velké okno                                                              50,- Kč

dveře křídlo                                                            50,- Kč

autobaterie                                                             30,- Kč

barvy a ostatní stavební materiál dle množství (cenu posoudí obsluha)

železo, lednička, televizor, vysavač, apod. (kompletní stav)       zdarma

 

Platba v hotovosti přímo ve sběrném dvoře – případné potvrzení o zaplacení si budete moci požádat a vyzvednout na obecním úřadu.

 

Zodpovědná osoba pro sběrný dvůr ve Veleni je pan Jan Jabůrek. Zodpovědná osoba pro sběrný dvůr v Mírovicích je pan Ladislav Menšík.

 

Ve Veleni dne  29.3.2019                                              

 

 

Místní poplatky na rok 2012

Svozový den je úterý.

Tyto poplatky můžete uhradit na Obecním úřadu Veleň v hotovosti, nebo zaslat na účet obce u KB: 4522201 / 0100, VS …..(Vaše číslo popisné), KS 0308 od 8.12.2011.

Poplatky byly schváleny na zastupitelstvu obce dne 7.12.2011. (rok 2012 má 366 dní)

Termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu jsou vyhlašovány.

 

Obec Veleň, Hlavní 160, 250 63 Mratín, IČ: 00240940, tel.a fax 283932290

 

                                                                                              Ve Veleni dne 6.12.2012

                                   POPLATKY na rok 2013:

 

Poplatek

Sazba

Stočné (kanalizace)

3,- Kč na osobu a den

Pes                                             

100,- Kč na rok

Komunální odpad:

 

- vývoz 1x za měsíc – 1.úterý v měsíci 12 svozů (první vývoz 1.1.2013)

        540,- Kč

- vývoz 1x za 14 dní – lichý týden 26 svozů (první vývoz 1.1.2013)

      1.060,- Kč

-       vývoz sezónně (v létě 1x14 dní a v zimě každý týden) 42 svozů

zimní svoz je od 1.10. do 31.3.

     1.500,- Kč

-       vývoz každý týden

    52 svozů

     1.800,- Kč

Případně lze dokoupit  jednorázový pytel na mimořádný vývoz nebo jednorázovou kartičku

          70,- Kč

 

Rok 2013 má 365 dní .

Svozový den je opět úterý.

 

Tyto poplatky můžete uhradit na Obecním úřadu Veleň v hotovosti, nebo zaslat na  účet obce u KB:  4522201 / 0100, VS …..(Vaše číslo popisné), KS 0308 od  13.12.2012. Při zaplacení vývozu odpadu (popelnice) si nezapomeňte samolepku vyzvednout na obecním úřadu.

Poplatky byly schváleny na zastupitelstvu obce dne 5.12.2012.

 


Ceník služeb sběrných dvorů ve Veleni a Mirovicích,

od 16. 3. 2012 budou otevřeny sběrné dvory s následujícím režimem.

Veleň

provozní doba: pátek 13.00 hod. – 17.00 hod.
sobota 09.00 hod. – 11.00 hod.

Mírovice

provozní doba: sobota 10.00 hod. – 12.00 hod.

Platba v hotovosti přímo ve sběrném dvoře – potvrzení o zaplacení si budete moci vyzvednout na obecním úřadu. Nebo lze zakoupit v kanceláři obecního úřadu kartičku.


Obecně závazné vyhlášky obce upravující nakládání s odpady:


SBĚRNÝ DVŮR VELEŇ

Hlavní 160, Veleň
250 63 pošta Mratím

Provozní doba
BŘEZEN - LISTOPAD
pátek: 13.00 - 17.00 hod.
sobota: 9.00 - 12.00 hod.

SBĚRNÝ DVŮR MIROVICE

Provozní doba
BŘEZEN - LISTOPAD
sobota: 10.00 - 12.00 hod.

OBEC JE SMLUVNÍM PARTNEREM SPOLEČNOSTI A.S.A. Praha

zajišťuje svoz komunálního odpadu, tříděného odpadu a nebezpečného odpadu