Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Pravidelný vývoz bio popelnic

Pravidelný vývoz bio popelnic se koná vždy v pátek (každý SUDÝ TÝDEN).

Např. 17.4. 2020 (tj. 16. týden v roce) a dále pravidelně po čtrnácti dnech...