Zápisy ze zastupitelstva

Zápisy ze zastupitelstva

ROK 2022Počet souborů: 19

ROK 2023Počet souborů: 18

ROK 2024Počet souborů: 7

ROK 2019Počet souborů: 17

ROK 2020Počet souborů: 18

ROK 2021Počet souborů: 13

ROK 2017Počet souborů: 23

ROK 2018Počet souborů: 21

ROK 2016Počet souborů: 22

ROK 2015Počet souborů: 24

Rok 2013Počet souborů: 33

ROK 2014Počet souborů: 26

ROK 2010Počet souborů: 21

ROK 2011Počet souborů: 32

ROK 2012Počet souborů: 34

ROK 2009Počet souborů: 1

ROK 2008Počet souborů: 1

ROK 2007Počet souborů: 1

Všechny zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veleň jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři sekretariátu OÚ Veleň