Křižovatky v obci - dopravní opatření

Křižovatky v obci - dopravní opatření

Nebyly nalezeny žádné kategorie.

Dopravní opatření a značení na křižovatce ul. Třeboradická - Pražská v Mírovicích

Probíhá příprava projektové dokumentace na dopravní úpravy a opatření na  křižovatce ul. Třeboradická - Pražská v Mírovicích. Intenzívně na tom pracujeme, návrhy však musí projít všemi schvalovacími procesy mnoha institucí. Jedná se navíc o krajskou komunikaci/křižovatku silnice III. třídy (tato silnice není tedy v majetku obce Veleň, ale je vlastnictvím Krajského úřadu Středočeského kraje). Proto všechna jednání a úkony jsou dost komplikované. Věříme, že i přes tyto nesnáze se podaří získat všechny souhlasy a opatření budeme moci uskutečnit, bohužel - zřejmě z peněz obecních, příp. povede-li se napasovat projekt do kritérií dotace SFDI, pak možná s příspěvkem financí státních.