Úřední deska

úřední deska

Formuláře Potvrzení zaměstnavatele od 1.3.2021

Zveřejněno: 27.02.2021 - 28.02.2055

.

Příloha: Stáhnout [pdf, 83,6 kB]

OZV místní poplatky č. 1/2021 (psi,parkovné,ubytovny)

Zveřejněno: 22.02.2021 - 31.12.2035

OZV místní poplatky č. 1/2021 (psi, parkovné, ubytovny) - platnost od 1.3.2021

Příloha: Stáhnout [docx, 43,0 kB]

Návrh OZV místní poplatky č. 1/2021

Zveřejněno: 26.01.2021 - 31.12.2035

Návrh Obecně závazné vyhlášky - místní poplatky č. 1/2021: psi, parkovné, ubytovny

Příloha: Stáhnout [docx, 43,3 kB]

Veleň, Neznámý vlastník - stav k 1.2.2021

Zveřejněno: 25.02.2021 - 31.12.2022

Veleň, Neznámý vlastník - stav k 1.2.2021

Příloha: Stáhnout [xls, 43,0 kB]

SČÍTÁNÍ LIDU, domů a bytů 2021

Zveřejněno: 26.01.2021 - 31.12.2022

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Příloha: Stáhnout [pdf, 475,3 kB]

Obec Přezletice - výběrové řízení na refereta/tku státní správy

Zveřejněno: 17.02.2021 - 31.12.2022

Obec Přezletice - výběrové řízení na místo refereta/referentky státní správy

Příloha: Stáhnout [pdf, 348,8 kB]

ČEZ odečty elektrického proudu Veleň-Mírovice

Zveřejněno: 26.01.2021 - 31.12.2022

ČEZ - odečty elektrického proudu ve Veleni i v Mírovicích v 10. týdnu, což je od 8.3.2021 - 12.3.2021

Příloha: Stáhnout [doc, 47,5 kB]

mimořádná veterinární opatření - ptačí chřipka

Zveřejněno: 26.01.2021 - 31.12.2022

mimořádná veterinární opatření - ptačí chřipka

Příloha: Stáhnout [pdf, 534,9 kB]

schválený rozpočet obce na rok 2021

Zveřejněno: 08.01.2021 - 31.12.2035

schválený rozpočet obce Veleň na rok 2021

schválen OZ dne 9.12.2021, schválen po paragrafech

Příloha: Stáhnout [xlsx, 15,0 kB]

rozpočtové opatření č. 5/2020

Zveřejněno: 08.01.2021 - 31.12.2035

rozpočtové opatření č. 5/2020

Příloha: Stáhnout [pdf, 1,2 MB]

ČEZ odstávka el.proudu Mírovice 21.1.2021 od 8-13,30 hod.

Zveřejněno: 08.01.2021 - 31.12.2021

ČEZ Distribuce oznamuje odstávku el. proudu od 8 - 13,30 hod. v Mírovicích

Příloha: Stáhnout [html, 89,3 kB]

Městský úřad Brandýs - veř.vyhl. přechodná úprava provozu - oprava a údržba silnic II. a III. tř. 2021

Zveřejněno: 08.01.2021 - 31.12.2025

Městský úřad Brandýs n.Lab.-St.Boleslav: veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - oprava a údržba silnic II. a III. tř. v roce 2021

Příloha: Stáhnout [pdf, 628,0 kB]

FÚ informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí

Zveřejněno: 29.12.2020 - 31.12.2021

Finanční úřad - informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí

nechoďte - volejte - podejte

Příloha: Stáhnout [pdf, 776,0 kB]

FCC informuje - termíny svozů odpadů 2021

Zveřejněno: 16.12.2020 - 31.12.2035

FCC informuje - termíny svozů odpadů 2021 v obci Veleň a Mírovice

Příloha: Stáhnout [docx, 13,7 kB]

DSO Veleň návrh rozpočtového výhledu 2021 - 2023

Zveřejněno: 11.12.2020 - 31.12.2025

DSO Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady - návrh rozpočtového výhledu 2021 - 2023

vyvěšeno: 11.12.2020

sejmuto: 26.12.2020 včetně

Příloha: Stáhnout [pdf, 102,6 kB]

DSO Veleň návrh rozpočtu 2021

Zveřejněno: 11.12.2020 - 31.12.2025

DSO Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady - návrh rozpočtu 2021

vyvěšeno: 11.12.2021

sejmuto: 26.12.2021 včetně

 

Příloha: Stáhnout [pdf, 112,5 kB]

POPLATKY 2021

Zveřejněno: 10.12.2020 - 31.12.2025

POPLATKY 2021

Příloha: Stáhnout [doc, 39,5 kB]

rozpočtové opatření č. 4/2020

Zveřejněno: 29.09.2020 - 31.12.2035

rozpočtové opatření č. 4/2020

Příloha: Stáhnout [pdf, 411,0 kB]

rozpočtové opatření č. 3/2020

Zveřejněno: 02.09.2020 - 31.12.2035

rozpočtové opatření č. 3/2020

Příloha: Stáhnout [pdf, 281,0 kB]

NÁVRH rozpočtu 2021

Zveřejněno: 05.11.2020 - 31.12.2035

návrh rozpočtu Obce Veleň na rok 2021 / třídění po paragrafech

vyvěšeno: 5.11.2020

sejmuto: 20.11.2020

Příloha: Stáhnout [xlsx, 15,2 kB]

Zpráva o uplatňování úz.pl.obce Sluhy

Zveřejněno: 26.10.2020 - 31.12.2021

Veřejná vyhláška: zpráva o uplatňování územního plánu obce Sluhy

Příloha: Stáhnout [pdf, 353,6 kB]

Zahájení zjišťovacího řízení EIA stavba 520 - Pražský okruh

Zveřejněno: 24.10.2020 - 30.10.2050

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I podle
§ 4 odst. 1 písm. a) zákona
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona,
v souladu s § 6 odst. 7 zákona zasílá oznámení záměru „D0, stavba 520 Březiněves -
Satalice“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje, že tento záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Do oznámení záměru lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí:

http://www.cenia.cz/eia

a na
stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP500
(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP500).
Zároveň Ministerstvo životního prostředí sděluje, že na základě žádosti oznamovatele záměru
(Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha) ze dne 1. 10. 2020 ve smyslu ustanovení § 23 odst.
2 zákona ukončuje dřívější proces posouzení vlivů záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba
520 Březiněves - Satalice" na životní prostředí vedený dle již neplatného zákona
č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Záznam o záměru lze nalézt
v Informačním systému EIA, v části záměry dle zákona č. 244/1992 Sb., pod kódem záměru
XXX768 (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_XXX768).

vyvěšeno: 24.10.2020, sejmuto: 9.11.2020

 

Příloha: Stáhnout [pdf, 198,1 kB]

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

Zveřejněno: 22.10.2020 - 31.12.2021

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

Příloha: Stáhnout [pdf, 114,7 kB]

výsledky hlasování do Zastupitelstva Středočeského kraje za obec Veleň-Mírovice

Zveřejněno: 03.10.2020 - 31.12.2021

výsledky hlasování do Zastupitelstva Středočeského kraje za obec Veleň-Mírovice

Příloha: Stáhnout [pdf, 632,9 kB]

ČEZ výzva k ořezu stromoví

Zveřejněno: 18.09.2020 - 31.12.2021

ČEZ výzva k ořezu stromoví

Příloha: Stáhnout [pdf, 150,5 kB]

<< < 1 2 3 4 5 6 ... 11 > >>

.