Úřední deska

úřední deska

FCC informuje - termíny svozů odpadů 2021

Zveřejněno: 16.12.2020 - 31.12.2035

FCC informuje - termíny svozů odpadů 2021 v obci Veleň a Mírovice

Příloha: Stáhnout [docx, 13,7 kB]

DSO Veleň návrh rozpočtového výhledu 2021 - 2023

Zveřejněno: 11.12.2020 - 31.12.2025

DSO Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady - návrh rozpočtového výhledu 2021 - 2023

vyvěšeno: 11.12.2020

sejmuto: 26.12.2020 včetně

Příloha: Stáhnout [pdf, 102,6 kB]

DSO Veleň návrh rozpočtu 2021

Zveřejněno: 11.12.2020 - 31.12.2025

DSO Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady - návrh rozpočtu 2021

vyvěšeno: 11.12.2021

sejmuto: 26.12.2021 včetně

 

Příloha: Stáhnout [pdf, 112,5 kB]

POPLATKY 2021

Zveřejněno: 10.12.2020 - 31.12.2025

POPLATKY 2021

Příloha: Stáhnout [doc, 39,5 kB]

rozpočtové opatření č. 4/2020

Zveřejněno: 29.09.2020 - 31.12.2035

rozpočtové opatření č. 4/2020

Příloha: Stáhnout [pdf, 411,0 kB]

rozpočtové opatření č. 3/2020

Zveřejněno: 02.09.2020 - 31.12.2035

rozpočtové opatření č. 3/2020

Příloha: Stáhnout [pdf, 281,0 kB]

NÁVRH rozpočtu 2021

Zveřejněno: 05.11.2020 - 31.12.2035

návrh rozpočtu Obce Veleň na rok 2021 / třídění po paragrafech

vyvěšeno: 5.11.2020

sejmuto: 20.11.2020

Příloha: Stáhnout [xlsx, 15,2 kB]

Zahájení zjišťovacího řízení EIA stavba 520 - Pražský okruh

Zveřejněno: 24.10.2020 - 30.10.2050

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I podle
§ 4 odst. 1 písm. a) zákona
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona,
v souladu s § 6 odst. 7 zákona zasílá oznámení záměru „D0, stavba 520 Březiněves -
Satalice“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje, že tento záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Do oznámení záměru lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí:

http://www.cenia.cz/eia

a na
stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP500
(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP500).
Zároveň Ministerstvo životního prostředí sděluje, že na základě žádosti oznamovatele záměru
(Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha) ze dne 1. 10. 2020 ve smyslu ustanovení § 23 odst.
2 zákona ukončuje dřívější proces posouzení vlivů záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba
520 Březiněves - Satalice" na životní prostředí vedený dle již neplatného zákona
č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Záznam o záměru lze nalézt
v Informačním systému EIA, v části záměry dle zákona č. 244/1992 Sb., pod kódem záměru
XXX768 (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_XXX768).

vyvěšeno: 24.10.2020, sejmuto: 9.11.2020

 

Příloha: Stáhnout [pdf, 198,1 kB]

Provozní doba odběrných míst v oblastních nemocnicích

Zveřejněno: 10.09.2020 - 10.09.2030

Odběrná místa v oblastních nemocnicích na Covid-19 jsou otevřena 12 hodin denně

Provozní doba všech odběrných míst ve středočeských krajských nemocnicích v Benešově, Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Kladně a v Příbrami je od pondělí do pátku od 7:00 hodin do 19:00 hodin, o víkendu pak od 7:00 do 15 hodin.

Pro obyvatele je také u Záchranné zdravotnické služby Středočeského kraje zřízena (ZZS SČK) call telefonní linka 800 888 155, kde v souvislosti s podezřením na nákazu Covid-19 mohou získat celou řadu potřebných informací. Call centrum jim ale poradí i v případě, že se zeptají na otevírací dobu středočeských zdravotnických zařízení nebo které lékárny jsou dostupné během víkendů a svátků.  Do call centra ZZS SČK lze zaslat také dotaz prostřednictvím e-mailu na adresu: call@zachranka.cz.

rozpočtové opatření č. 2/2020

Zveřejněno: 13.07.2020 - 31.12.2025

rozpočtové opatření č. 2/2020

Příloha: Stáhnout [pdf, 277,3 kB]

Povinně zveřejňované informace - poskytnutí informace

Zveřejněno: 03.06.2020 - 03.06.2030

.

Příloha: Stáhnout [pdf, 269,3 kB]

schválený závěrečný účet obce 2019

Zveřejněno: 14.05.2020 - 31.12.2035

schválený závěrečný účet obce Veleň 2019

Příloha: Stáhnout [doc, 332,5 kB]

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: neznámý vlastník pozemků k 1.2.2020

Zveřejněno: 11.05.2020 - 31.12.2035

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: neznámý vlastník pozemků k 1.2.2020

Příloha: Stáhnout [xls, 43,0 kB]

návrh závěrečného účtu 2019 DSO Veleň,Sluhy,Brázdim a Polerady + audit 2019

Zveřejněno: 08.05.2020 - 31.12.2035

Návrh závěrečného účtu 2019 DSO Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady + audit 2019

vyvěšeno: 8.5.2020, sejmuto: 23.5.2020

Příloha: Stáhnout [pdf, 2,9 MB]

záměr prodeje pozemků 413/207 a 413/208, Veleň

Zveřejněno: 24.04.2020 - 31.12.2035

záměr prodeje pozemků par.č. 413/207 a 413/208, k.ú. Veleň

Příloha: Stáhnout [doc, 38,5 kB]

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019

Zveřejněno: 24.04.2020 - 31.12.2035

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019

Příloha: Stáhnout [pdf, 5,2 MB]

návrh závěrečného účtu 2019

Zveřejněno: 24.04.2020 - 31.12.2035

návrh závěrečného účtu 2019

Příloha: Stáhnout [doc, 330,0 kB]

Svoz odpadků FCC

Zveřejněno: 20.03.2020 - 27.03.2040

.

Příloha: Stáhnout [pdf, 206,6 kB]

ČEZ odstávka

Zveřejněno: 20.03.2020 - 19.03.2030

.

Příloha: Stáhnout [pdf, 185,8 kB]

Mimořádné opatření

Zveřejněno: 18.03.2020 - 17.03.2040

.

Příloha: Stáhnout [pdf, 191,9 kB]

střednědobý výhled 2020-2023

Zveřejněno: 24.02.2020 - 31.12.2025

střednědobý výhled 2020-2023

Příloha: Stáhnout [xlsx, 11,2 kB]

rozpočtové opatření č. 1/2020

Zveřejněno: 12.02.2020 - 31.12.2025

rozpočtové opatření č. 1/2020

Příloha: Stáhnout [pdf, 306,2 kB]

Informace od myslivců - pravidla pohybu psů

Zveřejněno: 24.02.2020 - 03.03.2040

.

Příloha: Stáhnout [jpg, 2,5 MB]

Informace od myslivců - volný pohyb psů

Zveřejněno: 24.02.2020 - 03.03.2040

.

Příloha: Stáhnout [jpg, 2,7 MB]

Veleň: záměr prodeje pozemků 410/188, 545/12-14, 545/9

Zveřejněno: 30.01.2020 - 31.12.2025

Oznámení o záměru obce prodat nemovité věci - pozemky, k.ú. Veleň

 

Příloha: Stáhnout [pdf, 331,3 kB]

<< < 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 > >>

.