Dotace

Projevila obec Veleň zájem o čerpání dotací z některého strukturálního fondu nebo projektu?

Obec Veleň se snaží účastnit všech možných dotačních výzev, grantů apod. O všech těchto aktivitách jsou podrobně informováni občané v zápisech ze zastupitelstva a v Obecních novinách.

Žádosti podané (nepřidělené):

Středočeský fond rozvoje obcí a měst:

Rekonstrukce Základní školy Veleň (2010)

Rekonstrukce objektu č.p. 7 (2011)

Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS:

Žádost o příspěvek na pořízení nového hasičského auta (2010)

Vybavení pro SDH Veleň (2011)

Fond T-Mobile Nadace VIA:

Vybavení zahrady MŠ herními prvky (2011)

Mobilní pódium pro akce v obci

Nadace ČEZ:

Dětské hřiště Veleň (2011)

Herní prky na zahradu MŠ (2012)

Žádosti úspěšné (přidělené):

Regionální operační program Střední Čechy:

Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů v obci Veleň (Příčná, U Kovárny) (2011)

Rekonstrukce a rozšíření MŠ Veleň (2012)

Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů v obci Veleň II (Na Růžku, Ke Hřišti, U Sluh) (2013)

Uveďte výše přidělených dotací pro obec Veleň za uplynulé období (případně na jaké tituly) ?

Žádosti přidělené:

Regionální operační program Střední Čechy:

Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů v obci Veleň (Příčná, U Kovárny) (2011)

Výše přidělené dotace:  4.540.003,11 Kč

Rekonstrukce a rozšíření MŠ Veleň (2012)

v rámci Výzvy č. 67 pro oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova MŠ
Výše přidělené dotace:  5. 092 535 Kč

Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů v obci Veleň II (ul. Na Růžku, Ke Hřišti, U Sluh) (2013)

Výše přidělené dotace:  3 526 159 Kč

Žádosti v současné době Obcí Veleň podané (tj podané v r. 2013 a v r. 2014):

Objekt OÚ Veleň, č.p.7 - Operační program Životní prostředí, výzva č. 50. výzva OPŽP

Název projektu: Úspory energie objektu OÚ Veleň

(zateplení, fasáda, podkroví objektu, nová střecha)

Objekt ZŠ  Veleň - Operační program Životní prostředí, výzva č. 50. výzva OPŽP 

Název projektu: Úspory energie objektu ZŠ Veleň

(zateplení, fasáda, nová okna, podkroví objektu, nová střecha)

Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů v obci Veleň - III. ETAPA (ul. V Zahradě, U Kovárny, Dlouhá)

Výzva č.74 Oblast podpory 1.1 - místní komunikace, ROP NUTS II Střední Čechy

(rekonstrukce povrchu komunikací v ul. V Zahradě, U Kovárny, Dlouhá)

Rekonstrukce a vybudování společenského sálu v Obecním domě č.p.7

Středočeský kraj - Středočeský Fond rozvoje obcí a měst (Program obnovy venkova) Evidenční číslo: FRO/POV/017728/2014

Název projektu: Komunitní a kulturně - společenské centrum Veleň