Dětské hřiště v ulici U Sluh

Vybudování dětského hřiště v ul. U Sluh

 
Dětské hřiště ve Veleni bylo postaveno v dubnu 2011. Herní sestava prodělala v den otevření hřiště a pár dní poté opravdu zatěžkávací zkoušku, a mnozí jsme byli překvapeni, kolik je v naší obci dětí.
  Celkové náklady na výstavbu hřiště byly 382 297,- Kč (tj. velká herní sestava, pískoviště, pérák, trojhrazda, vybagrování prostoru pod herní sestavou, terénní úpravy, kačírek a jeho návoz a rozhrnutí, oplocení hřiště, tráva, barvy a štětce, beton, 1 lavička, odpadkový koš, obrubníky, tisk - provozní řád, ostatní práce stavební firmy J. Princ).
  Dotaci, o kterou jsme na naše hřiště zažádali na Ministerstvo pro místní rozvoj, jsme nezískali (viz. web. str. MMR - Program na obnovu a rozvoj venkova), stejně tak jsme nebyli úspěšní s žádostí o grant na dětské hřiště podanou do Nadace ČEZ.
Snažili jsme se ale, aby díky pečlivému výběru při nákupu všech položek a pomoci ochotných občanů výstavba hřiště stála obec nejnižší možné finanční prostředky.
  Všem, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem k vybudování hřiště, děkujeme a věříme, že si děti své hřiště budou opatrovat a hlídat, aby jim dlouho vydrželo a sloužilo k radosti a dovádění. 

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM  A OBČANŮM VELENĚ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI VÝSTAVBY HŘIŠTĚ.

Všem „brigádníkům“ ze soboty 9. 4. a 16. 4. a neděle 17. 4.  2011 patří velký dík.

Věříme, že všechny ochotné rodiče těší, že přispěli dobré věci a hřiště slouží dětem a jménem obecního úřadu jim moc děkujeme. 

SPONZOŘI DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ:

pan Jindřich Koranda (2 ks laviček)

pan Pavel Kolínský (výroba vrátek)

PODĚKOVÁNÍ za vstřícný přístup nebo menší finanční dary patří:

stavební firmě Josef Princ STA

J. Jabůrkovi

J. Říhovi

J. Vášovi

- dále všem, kteří umožnili připojit se s elektric. nářadím na jejich el. rozvody

- SDH Veleň - Mírovice za zalévání trávníku