Zvýšení kapacity ČOV Veleň (intezifikace ČOV)

Modernizace a intenzifikace ČOV Veleň

V r. 2020 byla ukončena rekonstrukce a intenzifikace ČOV Veleň.

https://www.velen.cz/zivot-v-obci/fotozpravodajstvi-z-konanych-akci/rekonstrukce-cistirny-odpadnich-vod-velen-dokoncena

 

V prosinci 2017 jsme získali dotaci na Intenzifikaci a modernizaci ČOV Veleň ve výši 13 mil. Kč. z programu OPŽP.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace níže ke stažení.

 

 

Další fotografie