Kanalizace a vybudování ČOV

 

Výstavba kanalizace v obci Veleň  3. etapa proběhla v termínu  3/2000 - 9/2002.

Výše nákladů na tuto stavební akci byla 11 800 000,- Kč a projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí (dotace ve výši 3 540 000,- Kč, půjčka 3 540 000,- Kč

Zbylou část hradila Obec Veleň z obecního rozpočtu. V rámci projektu se jednalo o dokončení kanalizace v obci - v první části projektu bylo zrealizováno 1 053,8 m stok a 403 m přípojek, ve druhé části projektu 1 065 m stok a 387 m přípojek.

Úvěr na kanalizaci byl již obcí v plné výši uhrazen v roce 2008.

 

Výstavba čističky odpadních vod

ČOV byla postavena v Obci Veleň v roce 1998 s přispěním Hlavního města Prahy investicí ve výši 9 520 000 Kč.

Prosíme občany Veleně a Mírovic, aby neházeli do kanalizace (WC, odpadní kanálky na dvorech, apod.) hygienické ubrousky, hadry, a jiné předměty.

  Je na odpovědnosti a slušnosti každého obyvatele naší obce, zda tuto žádost bude respektovat. Opravy čerpadel na obecní ČOV stojí zbytečně velké finanční prostředky, které by obec mohla využít na jiné užitečnější účely ve prospěch všech občanů. Především např. hygienické ubrousky pro miminka vhazované do WC působí na čerpadlech ČOV velké škody, protože se z nich v kanalizaci stávají „provázky“, které se namotají na čerpadlo a to poté vyhoří.

Všem odpovědným a rozumným lidem předem děkujeme.

 

Celkové náklady na opravy ČOV za rok 2009:                 394.398,- Kč

 z toho:

- proplach a čištění jímek čs, čištění ucpaných kanálů          22.890,-

- patrony, hutní materiál, matice                                       23.223,-

- přestrojení ČS v březnu a květnu                                   324.275,-

- převinutí motorů na čov                                                  10.500,-

- oprava snímače hladin + el.práce                                     13.510,-

Celkové náklady na opravy ČOV za rok 2010:                   169.932,- Kč

z toho:

- převinutí motorů čov                                                        14 900,-

- opravy česla                                                                   50 736,-

- vyčištění nádrží od PVK                                                    11 237,-

- kalibrace měřícího systému od PVK                                    55 452,-

- mazací patrony, ložiska, klapky, různé menší opravy         37 607,- Kč

 

Opravy ČOV k 17. 6. 2011:                                              45. 392, Kč

Opravy ČOV k 30. 8. 2012:                                               153 462,- Kč