Výstavba vodovodu v obci Veleň

V roce 2009 byla úspěšně dokončena výstavba vodovodní sítě ve Veleni a v Mírovicích s napojením na přivaděč z vodárny Káraný, s vlastní úpravnou vody a zemním vodojemem.

Skupinový vodovod budovaný DSO Veleň, Sluhy, Brázdim, Polerady byl realizovaný v letech 2007 - 2009, žadatelem o dotaci byl Dobrovolný svazek obcí Veleň, Sluhy, Brázdim, Polerady, a projekt byl financován úvěrem ve výši 24 524 000,- Kč a dotací ve výši 32 166 000,- Kč.

Vlastní zdroje obcí činily 14 790 360,89 Kč 

celkem 71 480 360,89 Kč

Tento projekt byl spolufinancován z dotace ministerstva zemědělství.

Vodovodní přípojky byly financovány obcí Veleň ve výši 4 987 500,- Kč.

Podíly obcí ve sdružení DSO:

Veleň 34,86 % - splátka úvěru čtvrtletně 208.637,- Kč

Sluhy 28,44 % - splátka čtvrtletně 170.213,- Kč,

Brázdim 24,77 % - splátka čtvrtletně 148.249,- Kč

Polerady 11,93 % - splátka čtvrtletně 71.401,- Kč

Celkem čtvrtletně DSO splácí úvěr ČMZRB Plzeň ve výši  598.500,- Kč

Ročně Obec Veleň splatí tedy 834.548,- Kč a celé DSO ročně 2.394.000,- Kč