Kdy k nám byl zaveden elektr. proud

Kdy k nám byl zaveden elektrický proud

80 let elektrifikace Veleně a Mírovic

  V roce 1918 zastupitelstvo obce Veleň začalo jednat s elektrárnou Dražice o zavedení elektrického proudu do Veleně a do Mírovic. Jednání se velmi protahovala hlavně z důvodů financování. Obecní pokladna na takový velký výdaj nestačila a subvence (dotace) od ministerstva veřejných prací byla dlouhou dobu v nedohlednu. V té době velkostatkář Otakar Paroubek hodlal zavést elektrický proud do svého hospodářství samostatně a žádal obec o dotaci. Zastupitelstvo obce s tímto samostatným vedením do dvora čp. 1 nesouhlasilo a trvalo na tom, aby byla elektřina zavedena pro celou obec. Po mnoha jednáních byl na konci roku 1925 vypracován rozpočet elektrárnou v Dražicích.

  Na primární přívod od Sluh do Veleně bylo rozpočtováno 54.700 Kč, na vybudování trafostanice u školy bylo plánováno 24.000 Kč, na sekundární síť po obci bylo potřeba 65.300 Kč, celkem 140.000,- Kč. Jednotliví majitele domů a hospodářství měli částky dle velikosti nemovitosti (pro rozsáhlejší dům či hospodářství 900,- Kč, pro menší domky po částkách 350,- Kč za zavedení do jednotlivých čísel popisných).

  Stavební práce na výstavbě rozvodu elektrického proudu probíhaly od roku 1926 do roku 1928. V roce 1929 byla celá obec, mimo Podhájský mlýn, elektrifikována. Účelovou dotaci ministerstvo veřejných prací skutečně poskytlo, ale až na dokončenou akci v roce 1931,  výši dotace se nepodařilo zjistit.

Nerýpej se v zásuvce