Rekultivace a ozelenění skládky Veleň

Rekultivace a ozelenění skládky Veleň

Skládka ve Veleni byla dědictvím, které si nepřeje mít na svém katastru žádná obec. Po letech resp. 40 letech navážení odpadů byla skládka v r. 2007 uzavřena, zůstala však v provizorním nedokončeném stavu. V r. 2014 obec přikročila k návozu materiálu potřebného k dokončení tvaru skládky dle projektu a s terénními úpravami a návozem ornice, které byly nezbytné k tomu, aby bylo možno začít sázet stromy a zasít trávu. Na jaře 2017 bude tento proces dokončen a od března 2017 bude realizován projekt ozelenění a osázení skládky Veleň. Na tento projekt získala obec dotaci z programu OPŽP.  

Níže se můžete podívat, jak bude vypadat skládka nad Velení za nějaký čas. V červnu 2016 jsme vypracovali a odevzdali žádost o dotaci na osázení a ozelenění skládky, vysázení ovocného sadu pod skládkou a áleje směrem k vodojemu. S naší žádostí o finance jsme uspěli a z ostudné hromady, která se vršila nad naší obcí mnoho desetiletí, se stane postupně opět místo, kde porostou stromy.

V současné době jsou již vysázeny všechny stromy vč. aleje a ovocného sadu a skládka se oseta hydroosevem.     

Jak nám finance dovolí, chtěli bychom vytvářet na tomto kopci i místa pro aktivní odpočinek, umístit pár přírodních herních prvků pro děti, lavičky apod. Především však bude tento prostor konečně „navrácen“ přírodě, zvířatům i lidem.

 

Nebyly nalezeny žádné kategorie.
Vysázené stromy a dokončení hydroosevu 10.5.2017
Vysázené stromy a dokončení hydroosevu 10.5.2017
10.05.2017 zobrazit
Stav 10.4. 2017 - předání skládky firmě Gabriel k osetí a osázení
Stav 10.4. 2017 - předání skládky firmě Gabriel k osetí a osázení
10.04.2017 zobrazit
Stav veleňské skládky 21.6.2016
Stav veleňské skládky 21.6.2016
11.08.2016 zobrazit
Projekt ozelenění skládky Veleň - červen 2016
Projekt ozelenění skládky Veleň - červen 2016
17.06.2016 zobrazit
Stav veleňské skládky - 5.6.2013
Stav veleňské skládky - 5.6.2013
06.05.2015 zobrazit