Rekonstrukce kuchyně MŠ

Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ

Nezbytnou podmínkou plánovaného navýšení kapacity a rozšíření MŠ byla rekonstrukce a rozšíření školní kuchyně, která již dlouho nevyhovovala z hlediska prostorového, hygienického ani kapacitního a byly jí v zájmu udržení provozu MŠ udělovány opakovaně výjimky.

Aby byla rekonstrukce školní kuchyně možná, bylo nutné uvolnit školnický byt v budově MŠ a rozšířit školní kuchyň do těchto prostor. 

Stavební akci rozšíření školní kuchyně provedl Obecní úřad Veleň ve dnech 2. 7. - 31.8.  2012. Vše bylo nutné stihnout do 1. září, kdy kuchyň musela opět vařit pro děti a současně bylo nezbytné, aby rekonstrukce stála obec co nejmenší finanční prostředky (podaná žádost o dotaci na MŠ se na školní kuchyň nevztahovala).

Na všechny stavební práce a dodávky, zařízení gastro apod. bylo uskutečněno poptávkové řízení (všechny cenové nabídky jsou k náhledu na obecním úřadě). První došlé cenové nabídky na zařízení gastro (1 - 1,5 mil. Kč za gastro zařízení +  cca 450 tis. Kč vzduchotechnika kuchyně) byly nemilým překvapením.

Ve spolupráci s kuchařkami  se tedy snažil obecní úřad „zeštíhlit“ a zlevnit kuchyň, jak to bylo možné tak, aby vybavení a koncepce kuchyňského provozu odpovídaly všem přísným hygienickým normám pro provoz školní kuchyně, aby to bylo řešení praktické a především aby rekonstrukce školní kuchyně nezruinovala obecní rozpočet. Firma Unicaf z Brna  nabídla a vypracovala úspornou variantu rekonstrukce kuchyňského provozu vč. kompletního gastro zařízení a nejlevnějšího možného řešení vzduchotechniky (VZT).

Stavební práce provedla firma STA Princ.

Bourací práce provedli zaměstnanci obce Veleň, čímž se podařilo uspořit cca 30 000 Kč.

Náklady na rekonstrukci školní kuchyně MŠ Veleň:

Firma UNICAF, Brno

Nerezové zařízení kuchyně, kompletní gastro, vzduchotechnika, nerez zařízení přípravny zeleniny, zařízení místnosti pro mytí a plnění termoportů, zařízení místnosti pro mytí stolního nádobí a úklidové komory ......443 946 Kč vč. DPH

Firma STA, Josef Princ, Třeboradice

Stavební úpravy, úpravy povrchů vnitřní, podlahy a podlahové konstrukce, vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, zařizovací předměty, rozvod potrubí, truhlářské konstrukce, podlahy z dlaždic, malby..............428 843 Kč vč. DPH

Firma Hanžlík, Sluhy

Kompletní elektrické rozvody........................................................109 000 Kč vč. DPH

Firma Vorlíček Plast

Nová plastová okna......................................................................22 000 Kč bez DPH

Firma Miroslav Světlík - IMS

Topení, rozvody, otopná tělesa, plynový rozvod, revize .....................92 514 Kč bez DPH

(všechny cenové nabídky jsou k náhledu na Obecním úřadu Veleň)

Foto z rekonstrukce
Foto z rekonstrukce
29.07.2012 zobrazit