Rekonstrukce ul. V Zahradě, U Kovárny a Dlouhá

Rekonstrukce ul. V Zahradě, U Kovárny a Dlouhá

Dotaci na rekonstrukci ulic získala Obec Veleň na základě žádosti do ROP NUTS II Střední Čechy.

Název projektu: Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů v obci Veleň - III. ETAPA

 Žádost o dotaci na opravu povrchu těchto komunikací jsme vypracovali a podali do Výzvy č.74 ROP NUTS II Střední Čechy. V současné době je rekonstrukce povrchu ulic dokončena, fotky si můžete prohlédnout níže ve fotogalerii.

Žádost o dotaci jsme podali do:

ROP NUTS II Střední Čechy

Název prioritní osy: Doprava

Číslo oblasti podpory: 15.1.1

Název oblasti podpory: Regionální dopravní infrastruktura

Číslo výzvy: 74

Název výzvy: Výzva č.74 k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 - místní komunikace

Název projektu: Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů v obci Veleň - III. ETAPA

Oprava všech tří místních komunikací tj. ul. V Zahradě, U Kovárny a Dlouhá probíhala od června do 30. září 2014.

 

 
6.8.2014
6.8.2014
06.08.2014 zobrazit
Stav rekonstrukce 9.7.2014
Stav rekonstrukce 9.7.2014
09.07.2014 zobrazit
Foto
Foto
12.04.2014 zobrazit